Kredyty gotówkowe – o czym musimy pamiętać?

28 grudzień, 2019

Wiele osób zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu gotówkowego. Powody zainteresowania tego rodzaju dodatkowymi źródłami finansowania mogą być naprawdę różne. Nie ulega jednak wątpliwości, że w kwestii kredytów gotówkowych mamy całkiem spore pole manewru. Na rynku istnieje bowiem wiele ofert w tym zakresie, a poza tym pieniądze uzyskane w ten sposób nieraz można wykorzystać na bardzo różnorodne cele. Ważne jest jednak to, aby nasze decyzje dotyczące zobowiązań finansowych, podejmowane były z rozsądkiem, dlatego warto wcześniej dokładnie przeanalizować ten temat, na przykład na kredytomania.eu. Należy poprzedzić je szczegółowymi analizami dotyczącymi takich aspektów jak chociażby nasze możliwości budżetowe, czy też parametry dostępnych propozycji. Nie można bagatelizować tych zagadnień. Choć takie zadania mogą być wymagające, mają one ogromne znaczenie dla uzyskaniu całościowego obrazu sytuacji.

Szczegółowa analiza ofert kredytów gotówkowych

Na rynku znaleźć można rozmaite oferty dotyczące kredytów gotówkowych. Osoby zainteresowane mają tutaj zatem do dyspozycji szeroki wybór propozycji. Istotne jest to, aby przy ich przeglądaniu zwracać uwagę na wszystkie szczegóły, swoje potrzeby, a także preferencje i możliwości. Jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, bardzo istotną rolę odgrywa tutaj kwestia całkowitych kosztów takiego zobowiązania, czas jego trwania, a także detale kształtujące całościową ofertę. Pierwszy parametr powiązany jest z takimi zagadnieniami, jak przykładowo oprocentowanie oraz koszty dodatkowe. Musimy zwrócić uwagę na to, ile właściwie zapłacimy za możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania. Jednocześnie kwestia odsetek nie jest tutaj jedyną, ponieważ często pojawiają się rozmaite opłaty związane z kredytem gotówkowym. Nie bez znaczenia pozostaje również to, jaki będzie okres kredytowania. Może on bowiem przełożyć się właśnie na kwestię kosztów, a także na to, ile czasu będziemy związani z bankiem z tytułu zawartej umowy. To, czy konkretna propozycja jest z naszej perspektywy atrakcyjna, zależne jest od wielu czynników i jest kwestią bardzo indywidualną. Dlatego właśnie nie możemy tutaj zachowywać się lekkomyślnie, czy też traktować zdobywania informacji w sposób wybiórczy. Ważne jest także to, na jaki cel będziemy mogli spożytkować uzyskaną kwotę – to również jest uregulowane w umowie z instytucją bankową. Czasem mamy tutaj pełną dowolność, a zdarza się również, że mamy określone pole manewru.

Wnikliwa analiza okoliczności towarzyszących

Bez wątpienia bardzo istotne jest także to, jak prezentuje się pełny obraz naszego indywidualnego przypadku. Chodzi tutaj o takie kwestie jak chociażby pilność i charakter celu, który chcemy zrealizować przy pomocy kredytu gotówkowego, czy też nasze możliwości jego spłaty. Nieraz zdarza się, że ludzie chcą wziąć kredyt gotówkowy pod wpływem impulsu. Takie postępowanie jest niewłaściwe, ponieważ chwilowe i nieprzemyślane zachcianki nie powinny stanowić podłoża dla tego rodzaju zobowiązań finansowych. Musimy być pewni, że zależy nam na określonym przedsięwzięciu, czy też inwestycji w sposób racjonalny. Gdy już doprecyzujemy tę kwestię, pozostaje analiza naszej sytuacji finansowej, która musi być adekwatna do konieczności comiesięcznej spłaty rat. Istotną rolę odgrywa tutaj zatem stosunek naszych zarobków do wydatków, czy też regularność uzyskiwanych przychodów, a także aktualne zobowiązania finansowe z rozmaitych tytułów. Trzeba ustalić, czy możemy wziąć na siebie zadłużenie i bezproblemowo później regulować należności z jego tytułu. Jednocześnie należy podejść do tematu odpowiedzialnie i opracować awaryjne plany działań oraz uwzględnić zapas środków w swoim budżecie.

Cechy chwilówki o których nie każdy wie

23 październik, 2019

Przeglądając zasoby Internetu można odnieść wrażenie, że większość osób odpowiedzialnych za "pożyczkowy marketing", łączyli ze sobą pożyczki i chwilówki. Oczywiście osób tych nie należy posądzać o dyletanctwo. Prezentowane przez nich treści mają przecież określone, marketingowe znaczenie. Niemniej, w poniższym artykule, chcielibyśmy wyjaśnić, czym tak naprawdę jest chwilówka i czym dokładnie różni się od pożyczki.

Na krótko i na jeden raz

Chwilówkę – jak sama nazwa wskazuje – zaciąga się na chwilę, to jest najczęściej na 30 dni, zobacz najlepsze oferty na chwilówki 17bankow.com/chwilowki. Zdarza się jednak, że pożyczkodawca wydłuża okres spłaty do 45 dni. Takie wydłużenie wiąże się czasami z pewnymi opłatami a czasami jest całkowicie bezpłatne. Co więcej, chwilówkę można zaciągnąć tylko raz, po czym następną możemy zaciągnąć dopiero w momencie (lub kilka dni później) gdy spłacimy poprzednią. W przypadku pożyczek takie ograniczenia zwykle nie występują. Przykładowo w niektórych firmach można zaciągnąć kolejną pożyczkę, gdy pierwsza jest spłacona co najmniej w połowie.

Rzecz o kosztach i kwotach

Chwilówki są naturalnie droższe od pożyczek. Zwykle jest to spowodowane większą obawą Wierzyciela do co terminowego zwrotu zobowiązania przez Klienta. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na to, że słabo oprocentowane chwilówki (np. według pożyczkowych standardów), stałyby się dość mało opłacalne dla Wierzyciela a jednocześnie bardzo ryzykowne. Warto też pamiętać, że chwilówka jest – z racji krótkiego terminu spłaty – zwykle znacznie niższa od pożyczki. Chwilówek udziela się najczęściej na kwoty od kilkuset, do kilku tysięcy złotych. Z kolei pożyczki mogą być udzielane nawet w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Chwilówki ratalne i jedno ale...

Niektóre firmy pożyczkowe oferują swoiste połączenie pożyczek i chwilówek, czyli tak zwane chwilówki ratalne. W praktyce jest to swoista furtka do wprowadzenia średnioterminowych (maksymalnie 36 miesięcy) zobowiązań o relatywnie wysokim oprocentowaniu. W praktyce – mimo swej marketingowej nazwy – są to już wysoko oprocentowane pożyczki, udzielane na nieco prostszych zasadach.

Podsumowując, chwilówka to niepowtarzalny produkt finansowy, który ma niewiele wspólnego ze standardową pożyczką. Niestety, wiele firm celowo miesza obydwa pojęcia, by jeszcze łatwiej odpowiedzieć na potrzeby swoich Klientów. Niemniej nieznajomość powyższych zasad, może narazić pożyczkobiorcę na poważne straty.

Co wpływa na budowanie zdolności kredytowej?

31 lipiec, 2019

Już na poziomie podpisywania umowy o kredyt gotówkowy banki detaliczne monitorują szczegółowo czynniki ilościowe oraz jakościowe związane z sytuacją ekonomiczną kredytobiorcy. Jak odnieść się prawidłowo do podziału jakościowo-ilościowego w poprawianiu własnej zdolności kredytowej?

Analiza sytuacji finansowej – ilościowa (podstawowe warunki).

Problematyka dochodu w umowach kredytowych pojawia się w wielu branżowych dyskusjach. Wielu kredytobiorców zastanawia się, czy banki akceptują umowy z niepotwierdzonych źródeł. Niestety jest to niemożliwe. Przy analizie kredytowej rozpatruje się wyłącznie umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, ale z reguły z prośbą o potwierdzenie dalszego zatrudnienia przez pracodawcę. Umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenie o o dzieło to akceptowane formy, jednak nieco bardziej ryzykowne i praktycznie uniemożliwiają podjęcie dalszych negocjacji, co do zmniejszenia oprocentowania. Dochód z nielegalnych źródeł, z pracy na czarno nie wchodzi do analizy zdolności kredytowej.

Im mniejsze koszty utrzymania gospodarstwa domowego, tym lepiej dla budowania pozytywnej zdolności kredytowej. Najlepszy status w bankach osiągają małżeństwa, ale bez dzieci na utrzymaniu ze względu na prawidłowe rozłożenie ryzyka. Nie można sztucznie zaniżać kosztów utrzymania, ponieważ to wiąże się z realnymi konsekwencjami prawnymi, szczególnie przy bardzo dużych kredytach gotówkowych, hipotecznych. Kłamstwo generuje korzyści majątkowe dla dłużnika z niekorzyścią dla instytucji finansowej. Większość banków posiada schematy statystyczne dotyczące średnich kosztów utrzymania w danej lokalizacji, więc trudno mówić tutaj o celowych naruszeniach.

Jeżeli dochody przekraczają znacząco koszty utrzymania gospodarstwa domowego masz szansę na negocjacje oprocentowania po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej, nigdy wcześniej.

Analiza jakościowa

Analiza jakościowa dotyczy już szczególnych kwestii związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego, a mianowicie liczbą członków rodziny na utrzymaniu. W analizie jakościowej ważny punkt to historia BIK. Niespłacone pożyczki gotówkowe znacząco zaniżają punktację. Specjaliści branżowi pochodzący ze znanych korporacji otrzymują decyzje kredytowe praktycznie od ręki. Inne czynniki w analizie jakościowej to stan cywilny, wiek kredytobiorcy. Młodsi kredytobiorcy z ustabilizowaną sytuacją majątkową, zawodową to najważniejsza grupa docelowa większości instytucji finansowych, a ty w której grupie jesteś? Sprawdź zdolność dzięki kalkulatorowi na 17bankow.com.

Potencjał odwróconej hipoteki w Polsce

10 czerwiec, 2019

Szybkie starzenie się społeczeństwa warunkuje zmianę niektórych obszarów gospodarczych. Odwrócona hipoteka to jeden z ciekawszych przykładów. W Polsce obowiązują bardzo niewielkie emerytury, które często uniemożliwiają normalne prowadzenie gospodarstwa domowego, nie mówiąc już o zaspokojeniu dodatkowych potrzeb domowników. Odwrócona hipoteka umożliwia nie tylko wsparcie programów socjalnych, ale również wyrównanie szans emerytom posiadającym własną nieruchomość.

Czy odwrócona hipoteka to szansa dla emerytów?

Już dzisiaj budżet państwa dopłaca do ZUS ponad 40 mld złotych, oczywiście w rosnącej perspektywie. Odwrócona hipoteka to zatem produkt bankowy wręcz konieczny w promocji. Odwrócona hipoteka zapewnia emerytom środki, a jednocześnie wymaga przekazania własności nieruchomości na bank detaliczny. Pieniądze można wypłacać w cyklu miesięcznym lub jednorazowo, w zależności od potrzeb. Odwrócona hipoteka w Polsce jest bardzo pożądana, ponieważ większość (80%) seniorów posiada realne prawo własności nieruchomości, w której zamieszkuje. To wyjątkowa właściwość, nawet w porównaniu do rozwiniętych krajów europejskich.

Obowiązki przy odwróconej hipotece

Do głównych zadań właściciela przy obsłudze odwróconej hipoteki należy zachowanie wysokiego standardu technicznego nieruchomości, terminowe regulowanie rachunków i innych zobowiązań, wysokie ubezpieczenie na wypadek wystąpienia kryzysowych sytuacji. W krajowych bankach trudno znaleźć optymalną ofertę na odwróconą hipotekę, co jest wręcz porażką polityczną. Najczęściej spotyka się umowy o rentę dożywotnią podpisywane w ramach kodeksu cywilnego, więc nie do końca właściwie regulowane.

Czy przyszłość emerytów leży w odwróconej hipotece?

Banki obawiają się odwróconej hipoteki ze względu na duże ryzyko podpisania umowy z seniorem. Wynika to z niemożliwego do przewidzenia terminu zgonu emeryta. Świadczenie wypłacalne przez bank może okazać się zatem nieopłacalne. Dochodzi do tego presja rodziny na odzyskanie nieruchomości, czyli potencjalne konflikty prawne. Polskie społeczeństwo posiada wyraźną tradycję przekazywania nieruchomości rodzinie, a nie instytucjom finansowym, co jest wręcz źle widziane. W kolejnych latach odwrócona hipoteka posłuży za pośredni ratunek dla niewydolnego systemu emerytalnego oraz socjalnego.

Kredyt gotówkowy na kwotę 50 000 złotych na 60 miesięcy.

10 kwiecień, 2019

Jedną najlepszych ofert kredytu gotówkowego dla kwoty 50 000 złotych z okresem spłaty równym 60 miesięcy przygotował mBank. Pożyczając tutaj na okres sześćdziesięciu miesięcy 50 tysięcy złotych, poniesiemy koszt w wysokości 23 020 złotych, co oznacza że kwota jaką trzeba będzie oddać do banku będzie wynosiła 73 020 złotych. Co miesiąc trzeba będzie wpłacać raty po 1 217 złotych każda. Co do zakresu kwot jakie można pożyczyć w mBanku jest to przedział od 500 złotych do maksymalnie 150 000 złotych. Co do okresu kredytowania kredyt można spłacać w ratach miesięcznych od 3 do 96. Kredyt gotówkowy w Nest Banku wygeneruje nam koszt całkowity w wysokości 23 260 złotych. Daje nam to raty miesięczne po 1 221 złotych. Kredytobiorca decydujący się na wzięcie zobowiązanie w Nest Banku odda kwotę łącznie 73 260 złotych. Zakres kwot kredytu gotówkowego w tym banku to przedział od 1 200 złotych do maksymalnie 150 000 złotych z okresem spłaty od 6 do 120 miesięcy.

Kredytobiorca, który wybierze Bank Pocztowy, przy kredycie na kwotę 50 tysięcy złotych, na okres 60 miesięcy poniesie koszt w wysokości 23 620 złotych. Każda z miesięcznych rat jakie będzie wpłacał do banku będzie po 1 227 złotych. Możemy zaciągnąć tutaj zobowiązanie na kwotę od 300 do 100 000 złotych z okresem kredytowania do maksymalnie 96 miesięcy. Pożyczając tą samą kwotę w Plus Banku, koszt jaki poniesiemy będzie w wysokości 23 740 złotych, a miesięczne raty będą po 1 229 złotych. Można pożyczyć tutaj od 800 złotych do 150 000 złotych. Co do okresu kredytowania wynosi on od 3 do 120 miesięcy. Bank Zachodni WBK pozwala na zaciągnięcie kredytu gotówkowego na kwotę od 1 000 złotych do 150 000 złotych, na okres spłaty od 6 do 120 miesięcy. Przy naszej kwocie koszt jakie poniesiemy będzie w wysokości 27 760 złotych, a miesięczne raty wpłacane do banku będą po 1 296 złotych. Wybierając kredyt gotówkowy jaki oferuje Millenium Bank poniesiemy koszt rzędu 27 820 złotych. Miesięczne raty będą w wysokości 1 297 złotych. Mamy możliwość zaciągnięcia tutaj kredytu gotówkowego na kwotę od 1 000 złotych do maksymalnie 150 000 złotych z okresem kredytowania od 6 do 94 miesięcy włącznie. ING Bank oferuje kredyt gotówkowy, w przypadku którego, jeżeli go wybierzemy poniesiemy koszt w wysokości 28 000 złotych. Raty miesięczne będą w ramach tej oferty po 1 300 złotych. Ten bank pozwala na zaciągnięcie kredytu gotówkowego na minimalną kwotę 1 000 złotych. Co do kwoty maksymalnej możemy pożyczyć nawet 120 000 złotych. Okres kredytowania udostępniony przez ING Bank to przedział od 3 do 96 miesięcy.

Gdy już podejmiemy decyzję o zaciągnięciu kredytu

25 luty, 2019

Najtańsze kredyty samochodowe dostępne na rynku bez najmniejszego problemu znajdziemy za pośrednictwem sieci www i wszelkiego rodzaju porównywarek kredytowych. Zakup nowego auta zawsze wiąże się z niemałym wydatkiem, jednak dzięki coraz szerszym możliwościom i ofertom, kredytowanie zanadto nie obciąży naszego budżetu. Dylemat może pojawić się w chwili wyboru najodpowiedniejszej formy kredytowania. Często dużo lepszym rozwiązaniem, niż typowy kredyt samochodowy, może okazać się zaciągnięcie tradycyjnego kredytu gotówkowego. Choć jest to z zasady rozwiązanie nieco droższe, to jednak duża część osób decydujących się na pożyczkę bankową korzysta z tej właśnie możliwości. Wynika to z faktu, że kredyty samochodowe są produktem droższym przede wszystkim z powodu zabezpieczeń nałożonych na pojazd, zobacz na 17bankow.com/kredyty-samochodowe jaki bank zaoferuje Tobie najlepszy kredyt.

Wybierajmy kredyty z najtańszym oprocentowaniem

Warto również wiedzieć, że każdy z dilerów, do których udajemy się w celu zakupu nowego samochodu, ma podpisaną umowę na kredytowanie z konkretnymi placówkami bankowymi. Co za tym idzie, są w stanie zaproponować swoim klientom dużo korzystniejsze warunki kredytowania. Na rynku coraz częściej pojawiają się doskonałe oferty kredytowe, w których bank anuluje nam część odsetek, jeśli zaciągnięta przez nas pożyczka będzie spłacana regularnie. Sprzedający natomiast ma obowiązek załatwić wszelkie formalności dotyczące sprzedaży, dzięki czemu klient jest w stanie zaoszczędzić mnóstwo czasu na tzw. „papierkowej robocie”. Poszukując odpowiedniego kredytu zwracajmy przede wszystkim uwagę na oferty promocyjne. Coraz częściej można spotkać takie, w których za pakiet ubezpieczeniowy zapłacimy dużo mniejszą kwotę, a co za tym idzie, będziemy w stanie zaoszczędzić na wydatkach.

U dilera czy z komisu?

W dobie rozwoju Internetu mamy wiele możliwości sprawdzenia konkretnych ofert za pośrednictwem stron www. Porównywarki kredytowe i kalkulatory online mają za zadanie ułatwić nam życie przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu kredytu. Dzięki nim ekspresowo obliczymy wysokość raty w konkretnym banku oraz porównamy wszelkie opłaty czy oprocentowanie pożyczki w skali roku. Kredyty samochodowe są bowiem produktem stosunkowo drogim. Warto również przemyśleć, czy zakup auta z salonu nie nadwyręży zanadto naszych finansów. Kredytowanie bowiem jest możliwe również w przypadku zakupu samochodu używanego. Wielu z nas decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. Głównym powodem takiej decyzji może być przede wszystkim fakt, iż w chwili zakupu nowego samochodu prosto od dilera, pojazd automatycznie traci na swojej wartości. To skutecznie odstrasza potencjalnych klientów i sprawia że dużo chętniej decydują się na kupno kilkuletniego auta. Samochody używane nie tracą bowiem na wartości w tak szybkim tempie, a po drugie, co by nie mówić, ich zakup nie rujnuje naszego budżetu w tak znacznym stopniu, jak decyzja o nabyciu auta prosto z salonu. Decyzję w sprawie zaciągnięcia kredytu jak również wyboru odpowiedniego samochodu należy więc podejmować rozważnie. Rzadko kogo stać bowiem na zakup pojazdu za gotówkę i dla wielu z nas takie rozwiązanie jest jedyną szansą na spełnienie marzeń o nowym aucie. Nie bójmy się internetowych porównywarek kosztów, bo dzięki nim możemy szybko i łatwo ustalić konkretne koszty. Korzystajmy również z infolinii banków czy pomocy w punktach stacjonarnych u konsultantów. Udzielą oni wszelkich, niezbędnych informacji, dzięki czemu podjęcie decyzji będzie dużo prostsze.

← Starsze wpisy