Jak dobrze wybrać lokatę bankową?

19 czerwiec, 2018

Dopasowanie właściwej lokaty bankowej jest stosunkowo prostym zadaniem, jednak wielu inwestorów indywidualnych zapomina o podstawowych szczegółach analizy. W artykule podyskutujemy o najważniejszych zasadach optymalizacji depozytów oszczędnościowych, aby wykazały maksymalną efektywność, z pomocą przychodzi portal http://www.pewnyzysk.com.pl/.

Jakie czynniki wziąć pod uwagę przy analizie lokat bankowych?

Na początku drogi oszczędzania warto przede wszystkim skupić się na lokatach o charakterze promocyjnym. Banki komercyjne w większości mocno rywalizują w tej kategorii, a oprocentowanie na lokatach promocyjnych jest najczęściej znacznie większe niż na standardowych depozytach. Nie zgadzaj się jednak na zakładanie płatnego rachunku osobistego w ramach takiej lokaty promocyjnej, bo to też bardzo popularna praktyka. Dobre rozwiązanie to przenoszenie kapitału pomiędzy wszystkie lokaty promocyjne dostępne na rynku. W ten sposób udoskonalisz mocno własną strategię inwestycyjno – oszczędnościową. Kolejna kwestia to analiza oprocentowania realnego na lokatach bankowych, a nie oprocentowania nominalnego. Dlaczego to taki ważny punkt przy optymalizacji depozytów oszczędnościowych? Realne oprocentowanie pokazuje, ile faktycznie zarobisz już po odjęciu inflacji i poziomu opodatkowania. Nie każda lokata bankowa po takiej analizie wykazuje w ogóle opłacalność, a zatem monitoring tej pozycji jest właściwie obowiązkowy dla każdego, kto myśli poważnie o oszczędzaniu długoterminowym. W sieci znajdziesz wiele bezpłatnych, multimedialnych porównywarek w znaczący sposób ułatwiających podobne obliczenia. Lojalności do konkretnego banku komercyjnego nie warto zachowywać. Przenoszenie pieniędzy na różne lokaty, do różnych instytucji jest podstawowym założeniem budowania efektywności oszczędzania.

Lokaty długoterminowe i lokaty premium

Pamiętaj, że masz do dyspozycji lokaty krótkoterminowe i długoterminowe. Akurat długoterminowe depozyty wyróżniają się często znacznie większym oprocentowaniem. Odkładaj poza tym możliwie najwięcej pieniędzy, aż przekroczysz próg zakładania lokat premium o podwyższonym oprocentowaniu. Lokata bankowa jest bardziej opłacalna w okresie wysokich stóp procentowych. Na razie rynek nie wykazuje tutaj optymistycznych trendów, ale prawdopodobnie za rok, za dwa lata przy wzrośnie inflacji zmienią się również stopy procentowe, co wywoła większą opłacalność lokat. Już teraz zatem należy nauczyć się profesjonalnych metod ich analizy. Czy stosujesz jeszcze inne praktyczne metody monitorowania opłacalności depozytów oszczędnościowych?

Zamknięcie kredytu mieszkaniowego – jak zrobić to dobrze?

28 luty, 2018

Zamknięcie kredytu mieszkaniowego i posiadanie domu bez długów to spełnienie marzeń. Nadszedł czas, aby cieszyć się dochodami z najmu bez obaw. Ale zamknięcie kredytu mieszkaniowego musi być prawidłowo wypełnione, aby uniknąć dalszych problemów w przyszłości.

Wstępne zamknięcie kredytu mieszkaniowego to nic innego jak spłacanie długów z tytułu kredytu mieszkaniowego w banku w części lub w całości przed rozpoczęciem kadencji. Pożyczka mieszkaniowa zazwyczaj trwa od 15 do 20 lat i jest jedną z najlepszych opcji inwestycyjnych. Jeśli planujesz zamknąć to przed planowaną kadencją, musisz wpuścić bank lub instytucję finansową na piśmie.

Banki i firmy finansujące budownictwo mieszkaniowe zazwyczaj pobierają opłatę za przedterminową spłatę kredytu, jeśli pożyczka jest przedterminową spłatą kredytu mieszkaniowego. Niektóre banki nie pobierają tej kwoty, jeśli ustalisz źródło środków używanych do przedpłaty. Będzie to polegać na dostarczeniu twoich kart wynagrodzeń lub zgłoszenia tego na wyciągu bankowym.

Jest to ogromny krok naprzód w kierunku dobrobytu konsumentów i kredytobiorców kredytów mieszkaniowych. Więc nie musisz już płacić kary. Jeśli Twój bank nadal nalicza karę za wcześniejszą zapłatę, możesz przesłać skargę.

Uzyskaj wszystkie oryginalne dokumenty
Po dokonaniu wszystkich płatności, bank prawdopodobnie dostarczy Ci oryginalne dokumenty. Powinieneś upewnić się, że wszystkie dokumenty, które złożyłeś w banku, gdy zaciągasz pożyczkę, zostaną zwrócone. Nie wystarczy sprawdzić samego dokumentu. Upewnij się, że wszystkie strony są również w dobrym stanie. Widziałem przypadki, w których zaginęła ostatnia strona aktu sprzedaży. W takim przypadku musisz załatwić brakującą stronę, co jest żmudnym procesem.

Upewnij się, że wszystkie strony są nienaruszone przed urzędnikiem bankowym przed podpisaniem potwierdzenia banku. Po podpisaniu nie można tego cofnąć, a banki zazwyczaj nie reagują w tym zakresie. Zazwyczaj jest to dobra procedura, aby uzyskać dokumenty z banku, odwiedzając je, a nie wysyłając dokumenty pocztą kurierską.

Wskazówka: Po pobraniu oryginałów zeskanuj je i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Usuń zastaw na nieruchomościach z biura rejestracyjnego
W niektórych przypadkach, gdy wiarygodność pożyczkobiorcy jest wątpliwa, niektóre banki mogły utworzyć zastaw. Zastaw jest tylko transakcją zarejestrowaną w biurze rejestracyjnym, która uniemożliwia sprzedaż nieruchomości. Jeśli nie utworzono zastawu, nie ma problemu. Jednakże, jeśli utworzono zastaw, ważne jest, aby ten zastaw został usunięty.

Urzędnik bankowy będzie Ci towarzyszył w biurze sekretarza w celu wypowiedzenia tego zastawu. Pamiętaj, że nie będziesz w stanie sprzedać nieruchomości, chyba że kwestia ta zostanie usunięta. Zamknięcie kredytu mieszkaniowego jest niekompletne bez tego procesu. Lepiej jest więc o tym pamiętać, aby się nie zdziwić w przyszłości. Jeśli masz jakieś wątpliwości zawsze też możesz poprosić o profesjonalną pomoc.

Kredyt gotówkowy w Banku BGŻ BNP Paribas.

09 styczeń, 2018

Kredyt gotówkowy w Banku BGŻ BNP Paribas jest kredytem z oprocentowaniem 6,99% w skali roku. Prowizja jaką pobiera bank za to, że udzieli nam kredytu stanowi 3,90% kwoty kredytu jaki nam przyznano, ale może być również sytuacja, kiedy bank całkowicie zrezygnuje z pobierania prowizji od udzielonego nam kredytu. Kwota jaka dostępna jest do pożyczenia w ramach kredytu to kwota od 2 tysięcy złotych do maksymalnie 200 tysięcy złotych. Dostępny okres spłaty zaczyna się od 6 miesięcy i kończy na 120 miesiącach. Załóżmy, że w ramach oferty pożyczmy 20 tysięcy złotych z okresem spłaty kredytu wynoszącym 48 miesięcy. RRSO dla takiego zobowiązania będzie miało wartość 9,43%. Każda z rat kredytu będzie po 498,17 złotych. Całkowita kwota do spłaty będzie natomiast wynosiła 23912,26 złotych. Całkowity koszt kredytu będzie wynosił 3912,26 złotych, z czego tytułem odsetek zapłacimy 3104,46 złotych. Do skorzystania z oferty potrzebna jest zgoda współmałżonka, a także wymagane jest oświadczenie o zarobkach. Kredyt można wcześniej spłacić, a samą wysokość oprocentowania kredytu można z bankiem negocjować. Bank daje gwarancję niezmiennej raty przez cały okres kredytowania. Założenie rachunku osobistego nie jest wymagane, aby można było wziąć kredyt. Wniosek można złożyć online. Minimum formalności i szybka decyzja kredytowa to cechy charakterystyczne dla tej oferty. Trzeba jeszcze do kwoty kredytu doliczyć jednorazowe ubezpieczenie jakie stanowi 0,186% kwoty kredytu przy kredytach do 10 tysięcy złotych, zaś do kwoty powyżej 10 tysięcy złotych ubezpieczenie stanowi 0,319% kwoty kredytu.

Kredyt gotówkowy - Bank Zachodni WBK.

Bank Zachodni WBK oferuje nam kredyt gotówkowy z oprocentowaniem nominalnym wynoszącym 7,99% w skali roku. Prowizja jaką pobiera bank jest dosyć wysoka i wynosi 9,99%. Dostępna kwota kredytu to przedział od 1 tysiąca złotych do maksymalnie 150 tysięcy złotych z okresem spłaty od 1 miesiąca do maksymalnie 120 miesięcy. Zaciągając kredyt na kwotę 20 tysięcy złotych na okres spłaty wynoszący 48 miesięcy i przy założeniu, że RRSO będzie miało wartość 13,85 złotych, bank wyliczy nam raty miesięczne po 537 złotych. Całkowita kwota do spłaty to suma 25773 złotych, z czego suma spłaconych odsetek wynosi 3775 złotych. Wymagane jest od kredytobiorcy oświadczenie o zarobkach. Możliwa jest również wcześniejsza spłata kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Kredytobiorca ma również możliwość negocjacji oprocentowania swojego zobowiązania.

Kredyt hipoteczny.

26 październik, 2017

Jednym z popularniejszych kredytów jakich udzielają banki są kredyty hipoteczne. Najczęściej brane są one na cele inwestycyjne. Można wyróżnić kredyty hipoteczne długookresowe oraz kredyty hipoteczne średniookresowe. To co charakteryzuje kredyty hipoteczne to przede wszystkim to, że ich zabezpieczeniem jest hipoteka. Jeżeli jest to kredyt inwestycyjny może być udzielony również w innej formie. Kredyty hipoteczne mogą być udzielane przez banki hipoteczne, które w Polsce działają w formie spółek akcyjnych. Spłata kredytu objęta jest gwarancją jaka wiąże się z konkretną nieruchomością. Mówiąc prościej jest to hipoteczne zabezpieczenie zwrotu zaciągniętego kredytu. Takie zabezpieczeni ma na celu zaspokoić roszczenia z danej nieruchomości w sytuacji, kiedy kredytobiorca zaprzestaje spłacać swoje zobowiązania. Co ważne roszczenie może być zaspokojone również w sytuacji, kiedy nieruchomość zmieni właściciela. W momencie, kiedy nieruchomość obciążona hipotecznie zostanie sprzedana dalej bank ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z tej nieruchomości, dzięki wpisowi do jej księgi wieczystej.

undefined

Czym jest hipoteka.

Hipoteka jest ograniczeniem prawa rzeczowego, jakie ustala się po to, aby zabezpieczyć wierzytelność. Na mocy takiego zabezpieczenia bank ma prawo do tego, aby zaspokoić swoje roszczenia z nieruchomości objętej hipoteką, bez względu na to, czy dalej jej właścicielem jest kredytobiorca, czy nieruchomość została sprzedana komuś innemu. Przedmiotem hipoteki może być nie tylko cała nieruchomość. Przedmiotem hipoteki może być ułamkowa część nieruchomości, kiedy jest to nieruchomość, która nie należy do jednej osoby, ale reszta współwłaścicieli musi wyrazić na to zgodę. Przedmiotem hipoteki może być również kilka nieruchomości i użytkowanie wieczyste. Warto również wiedzieć co nie może być przedmiotem hipoteki. Z całą pewnością nie może nim być nieruchomość jaka jest zabytkiem, stacja paliw, szkoła, szpital, kościół, nieruchomości przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, ani też stawy rybne. Co ważne hipoteka nigdy nie ulega przedawnieniu. Jest kilka rodzajów hipoteki. Najprostsza zwykła hipoteka stanowi zabezpieczenie głównej wierzytelności banku. Do księgi wieczystej wpisuje się hipotekę zwykłą na wcześniejszy wniosek właściciela nieruchomości lub na podstawie oświadczenia banku, w którym to bank stwierdza, że istnieje zobowiązanie wobec banku. Możemy wyróżnić jeszcze hipotekę kaucyjną jaka zabezpiecza wierzytelność kredytodawcy co do wysokości sumy jaka została wskazana w wpisie hipoteki oraz hipotekę przymusową, w której to sąd zmusił dłużnika do jej wpisania.

Jak szybko uzyskać kredyt ?

17 sierpień, 2017

Uzyskanie kredytu związane jest z koniecznością spełnienia wymagań, jakie przed klientami stawiają banki. Chodzi tutaj nie tylko o przedstawienie niezbędnych zaświadczeń jak również ustalenie zabezpieczeń kredytu, jeżeli są one przez bank wymagane.

Jak banki zabezpieczają kredyty

Banki zazwyczaj pożyczając pieniądze chcą jakiegoś zabezpieczenia tego, że klient będzie spłacał. Jednakże rodzaj zabezpieczeń uzależniony jest przede wszystkim od wysokości kwoty kredytu jak również od jego rodzaju. Obecnie przy kredytach gotówkowych, tak zwanych na dowolny cel bank wymaga podpisania weksla in blanco, który potem stanowi dla nich podstawę do dochodzenia należności na drodze sądowej. Jeżeli mowa o produktach takich jak kredyt mieszkaniowy czy kredyt na samochód, zazwyczaj zabezpieczeniem kredytu jest przedmiot, na którego zakup zostaje przeznaczona kwota. Ponadto popularne staje się także ubezpieczanie kredytów, nawet tych w niezbyt wysokich sumach. Dla banku to znacznie większa pewność tego, że kredyt będzie spłacony, niektóre ubezpieczenia bowiem pokrywają raty przez określony czas także w sytuacji, gdy klient straci pracę z niezależnych od niego powodów. Rata ubezpieczenia najczęściej doliczana jest do sumy kredytu, dzięki czemu klient nie odczuwa tego tak bardzo.

Koszty kredytu

Zaciągnięcie kredytu to kwestia zapłaty dodatkowych kosztów, nie tylko oprocentowania, ale także prowizji bankowych czy innych. Dlatego też wybierając oferty kredytów powinno się wziąć pod uwagę to, jaka będzie ich wysokość. W sytuacji, gdy kredyt zaciąga się w niezbyt dużej wysokości a ponadto klient planuje spłacić go stosunkowo wcześnie, raty raczej nie będą należały do najniższych, warto więc wybrać oferty z najniższą prowizją. Przy kredytach na przykład na mieszkanie bardzo często bez problemu można z bankiem negocjować wysokość prowizji czy podobnych opłat, co w skali okresu spłaty całego kredytu może dać spore oszczędności. Jeżeli ktoś nie wie, jak samodzielnie wynegocjować najlepszą stawkę, może skorzystać z pomocy doradców kredytowych, którzy bez problemu potrafią wybrać idealną ofertę dla każdego klienta. Na pewno korzystnie jest wybrać na początku przynajmniej kilka najbardziej dopasowanych ofert, które następnie można porównać bardziej szczegółowo i dzięki temu wybrać jak najbardziej odpowiednią.

Leasing

22 czerwiec, 2017

Czy leasing jest dostępny tylko dla firm?

Choć często spotykamy się ze stwierdzeniem, że coś jest leasingowane nadal jako konsumenci nie mamy pewności czym tak naprawdę leasing jest. Aby przybliżyć ten produkt warto zaznajomić się z definicją leasingu.

"Leasing, czyli umowa cywilna między leasingodawcą oraz leasingobiorcą. Celem leasingu jest konkretny przedmiot, między innymi sprzęt elektroniczny lub pojazd mechaniczny. Leasingobiorca za odpowiednią opłatą udostępnia leasingującemu zakupiony wcześniej przedmiot. Dodatkowo osoba leasingująca ma możliwość całkowitego wykupienia używanego sprzętu. Koszt miesięcznych opłat związanych z leasingiem można odliczyć od podatku."

Usługa przypomina kredyt oraz pożyczkę, pozwala jednak na atrakcyjne rozliczenie kosztów rat, a także zakup mienia bez konieczności posiadania własnego wkładu. Umowy leasingowe proponują przede wszystkim banki oraz firmy leasingowe, których na naszym rynku jest coraz więcej.

Obecnie największą grupą konsumentów tego produktu są właściciele mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Dzięki możliwości skorzystania z leasingu firmy znacznie zmniejszają opłaty względem Urzędu Skarbowego. To także dobry sposób na zdobycie potrzebnego sprzętu bez naruszania firmowych funduszy. Leasing jest niezwykle korzystny w przypadku nowych firm, które muszą wypracować swoją pozycję na rynku i nie mogą pozwolić sobie na brak płynności finansowej.

Warto jednak pamiętać, że nawet osoby indywidualne mogą skorzystać z umowy leasingowej i dzięki temu uniknąć obciążenia historii kredytowej lub koniecznością spełniania warunków kredytu w postaci częściowego wkładu własnego. Zaletą leasingu jest również bardzo prosta procedura i decyzja, którą możemy otrzymać w bardzo krótkim czasie. Poza tym, umowy posiadają elastyczny okres spłaty i możliwość rozłożenia rat nawet na kilka lat.

Wiele osób zastanawiających się nad podpisaniem umowy leasingowej nie jest pewna czy będzie mogła w przyszłości sprzedać np. auto, które będzie zakupione tym sposobem. Wraz z spłatą wszystkich rat i wypełnieniem wcześniej ustalonych warunków prawo własności przedmiotu przechodzi na klienta. Dzięki temu, bez problemu po terminie spłaty, nabytą własność możemy sprzedać na dowolnych dla nas warunkach.

Jakie banki udzielają leasingu?

Wśród instytucji, które w swojej ofercie posiadają leasing, zarówno skierowany dla firm jak i konsumentów indywidualnych, są jedne z najpopularniejszych banków, które cieszą się zaufaniem klientów. Jeżeli zatem szukamy banku, który zapewni nam atrakcyjną umowę leasingową możemy sprawdzić warunki jakie oferują min.:

  • Idea Bank
  • Getin Bank
  • Bank BGŻ
  • Alior Bank
  • Bank Millennium
  • Deutsche Bank
  • Nordea Bank
  • ING Bank Śląski
← Starsze wpisyNowsze wpisy →