Dobreoszczedzanie.com - Lokaty, fundusze

Dobre oszczędzanie

Co wpływa na budowanie zdolności kredytowej?

31 lipiec, 2019 | Nieskategoryzowane

Już na poziomie podpisywania umowy o kredyt gotówkowy banki detaliczne monitorują szczegółowo czynniki ilościowe oraz jakościowe związane z sytuacją ekonomiczną kredytobiorcy. Jak odnieść się prawidłowo do podziału jakościowo-ilościowego w poprawianiu własnej zdolności kredytowej?

Analiza sytuacji finansowej – ilościowa (podstawowe warunki).

Problematyka dochodu w umowach kredytowych pojawia się w wielu branżowych dyskusjach. Wielu kredytobiorców zastanawia się, czy banki akceptują umowy z niepotwierdzonych źródeł. Niestety jest to niemożliwe. Przy analizie kredytowej rozpatruje się wyłącznie umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, ale z reguły z prośbą o potwierdzenie dalszego zatrudnienia przez pracodawcę. Umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenie o o dzieło to akceptowane formy, jednak nieco bardziej ryzykowne i praktycznie uniemożliwiają podjęcie dalszych negocjacji, co do zmniejszenia oprocentowania. Dochód z nielegalnych źródeł, z pracy na czarno nie wchodzi do analizy zdolności kredytowej.

Im mniejsze koszty utrzymania gospodarstwa domowego, tym lepiej dla budowania pozytywnej zdolności kredytowej. Najlepszy status w bankach osiągają małżeństwa, ale bez dzieci na utrzymaniu ze względu na prawidłowe rozłożenie ryzyka. Nie można sztucznie zaniżać kosztów utrzymania, ponieważ to wiąże się z realnymi konsekwencjami prawnymi, szczególnie przy bardzo dużych kredytach gotówkowych, hipotecznych. Kłamstwo generuje korzyści majątkowe dla dłużnika z niekorzyścią dla instytucji finansowej. Większość banków posiada schematy statystyczne dotyczące średnich kosztów utrzymania w danej lokalizacji, więc trudno mówić tutaj o celowych naruszeniach.

Jeżeli dochody przekraczają znacząco koszty utrzymania gospodarstwa domowego masz szansę na negocjacje oprocentowania po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej, nigdy wcześniej.

Analiza jakościowa

Analiza jakościowa dotyczy już szczególnych kwestii związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego, a mianowicie liczbą członków rodziny na utrzymaniu. W analizie jakościowej ważny punkt to historia BIK. Niespłacone pożyczki gotówkowe znacząco zaniżają punktację. Specjaliści branżowi pochodzący ze znanych korporacji otrzymują decyzje kredytowe praktycznie od ręki. Inne czynniki w analizie jakościowej to stan cywilny, wiek kredytobiorcy. Młodsi kredytobiorcy z ustabilizowaną sytuacją majątkową, zawodową to najważniejsza grupa docelowa większości instytucji finansowych, a ty w której grupie jesteś? Sprawdź zdolność dzięki kalkulatorowi na 17bankow.com.