Dopasowanie właściwej lokaty bankowej jest stosunkowo prostym zadaniem, jednak wielu inwestorów indywidualnych zapomina o podstawowych szczegółach analizy. W artykule podyskutujemy o najważniejszych zasadach optymalizacji depozytów oszczędnościowych, aby wykazały maksymalną efektywność, z pomocą przychodzi portal http://www.pewnyzysk.com.pl/.

Jakie czynniki wziąć pod uwagę przy analizie lokat bankowych?

Na początku drogi oszczędzania warto przede wszystkim skupić się na lokatach o charakterze promocyjnym. Banki komercyjne w większości mocno rywalizują w tej kategorii, a oprocentowanie na lokatach promocyjnych jest najczęściej znacznie większe niż na standardowych depozytach. Nie zgadzaj się jednak na zakładanie płatnego rachunku osobistego w ramach takiej lokaty promocyjnej, bo to też bardzo popularna praktyka. Dobre rozwiązanie to przenoszenie kapitału pomiędzy wszystkie lokaty promocyjne dostępne na rynku. W ten sposób udoskonalisz mocno własną strategię inwestycyjno – oszczędnościową. Kolejna kwestia to analiza oprocentowania realnego na lokatach bankowych, a nie oprocentowania nominalnego. Dlaczego to taki ważny punkt przy optymalizacji depozytów oszczędnościowych? Realne oprocentowanie pokazuje, ile faktycznie zarobisz już po odjęciu inflacji i poziomu opodatkowania. Nie każda lokata bankowa po takiej analizie wykazuje w ogóle opłacalność, a zatem monitoring tej pozycji jest właściwie obowiązkowy dla każdego, kto myśli poważnie o oszczędzaniu długoterminowym. W sieci znajdziesz wiele bezpłatnych, multimedialnych porównywarek w znaczący sposób ułatwiających podobne obliczenia. Lojalności do konkretnego banku komercyjnego nie warto zachowywać. Przenoszenie pieniędzy na różne lokaty, do różnych instytucji jest podstawowym założeniem budowania efektywności oszczędzania.

Lokaty długoterminowe i lokaty premium

Pamiętaj, że masz do dyspozycji lokaty krótkoterminowe i długoterminowe. Akurat długoterminowe depozyty wyróżniają się często znacznie większym oprocentowaniem. Odkładaj poza tym możliwie najwięcej pieniędzy, aż przekroczysz próg zakładania lokat premium o podwyższonym oprocentowaniu. Lokata bankowa jest bardziej opłacalna w okresie wysokich stóp procentowych. Na razie rynek nie wykazuje tutaj optymistycznych trendów, ale prawdopodobnie za rok, za dwa lata przy wzrośnie inflacji zmienią się również stopy procentowe, co wywoła większą opłacalność lokat. Już teraz zatem należy nauczyć się profesjonalnych metod ich analizy. Czy stosujesz jeszcze inne praktyczne metody monitorowania opłacalności depozytów oszczędnościowych?