Dobreoszczedzanie.com - Lokaty, fundusze

Dobre oszczędzanie

Ostrożność przy pożyczaniu

04 sierpień, 2015 | Nieskategoryzowane

W dniu dzisiejszym, zaciągnięcie pożyczki jest obostrzone kilkukrotnie mocniej, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Powód jest dwojaki i zawiera się w większej kontroli banku nad własnymi zasobami finansowymi oraz kampanii społecznej, której celem jest przestrzeganie przed tak zwaną spiralą zadłużenia. Od strony klienta troska banku o ocenę ryzyka oraz koszty prowadzenia ewentualnych egzekucji w stosunku do oczekiwanego przychodu jest sprawą marginalną i nieistotną. Nie mniej jednak warto zainteresować się własnym bezpieczeństwem jako potencjalnego kredytobiorcy. Najlepsze tanie pożyczki znajdziecie na tej stronie.

Kredyt gotówkowy jako produkt bankowy jest tworem żywym i oferty w tym zakresie są niezmiernie dynamiczne. Pożyczka jest produktem jak każdy inny w granicach rynku, dlatego też dywagacje w temacie konkretnych ofert i ich bezpieczeństwa pozostają bezcelowe. Ogólne ujęcie, najprościej przedstawiając, zamyka się w żelaznej zasadzie - biorę kredyt w momencie kiedy mam pewność ciągłości jego spłaty. W odzwierciedleniu o dany kredyt gotówkowy, a dokładniej zasad jego spłaty, pomocne są odpowiadające im kalkulatory. Pozwalają podsumować i uśrednić wydatki oraz ogólne rozchody gospodarstwa domowego i w odniesieniu do przychodów określić maksymalną stawkę miesięcznej raty. Oczywiście istnieją także bardziej rozbudowane kalkulatory, podsumowujące przykładowo zwiększone wydatki w zimie w kwestii opału lub zmniejszona ilość poboru energii elektrycznej w lecie oraz wiele podobnych.

Winniśmy się liczyć z pewnymi oczywistymi zagadnieniami, które w przypadku wystąpienia znacznie utrudnią nam regularne spłaty. Jedną z nich jest wypadek losowy, kiedy w jednym momencie musimy przeznaczyć znaczną kwotę pieniężną na cel nie przewidziany liniowych wydatkach domowych. Pożyczka nie spłacana regularnie to schodkowe nawarstwianie zaległych rat wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Warto tego typu sytuacje przewidzieć i posiadać specjalny fundusz bezpieczeństwa, który pozwoli na zaspokojenie doraźnych potrzeb wcześniej nie przewidzianych, nie rzutując na ciągłość domowego budżetu. Oczywiste jest, iż nie można każdej sytuacji przewidzieć. Dlatego też najmniej pożądana jest panika, kiedy w pewnym momencie mamy problem ze spłatą raty. Banki starają się wychodzić na przeciw klientowi w awaryjnych sytuacjach, reorganizując umowy i system spłat, wdrażając tymczasowe wakacje w spłatach lub innymi wskazanymi dla danej sytuacji mechanizmami.

Ciekawym mechanizmem, w momencie kiedy istnieje problem z regularnymi spłatami rat jest opcja - przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Jest to dość często stosowana metoda, w momencie rokowań na długoterminowe problemy w spłacie kredytu w wysokości obecnej raty. Zazwyczaj stosuje się owy mechanizm w krótkotrwałych pożyczkach, nie przekraczających roku. W tym przypadku maksymalnym czasem przedłużenia okresu spłaty jest interwał czasowy obowiązywania spłaty kredytu widniejący w pierwotnej umowie. Jednakże banki dość chętnie przystają na przedłużenie okresu spłaty pożyczki także w długoterminowych kredytach, ponieważ zwiększają szanse na ciągłość spłat i mniejsze ryzyko wpędzenia klienta w problemy finansowe, co oczywiście przełożyłoby się na całkowity brak spłaty rat. Dla klienta jest to także bardzo korzystna opcja, ponieważ pomaga na finansowe odsapnięcie, brak bezpośredniej presji oraz stabilizację sytuacji finansowej. Pomijamy w tym momencie koszty monitów, dodatkowej obsługi, ewentualnego ubezpieczenia kredytu i temu podobnych opcji, które należałoby opłacić przy opóźnieniach w spłatach.

Kluczowym błędem jest sytuacja, kiedy pożyczka jest stałym i nieodzownym sposobem, na tak zwane, łatanie domowego budżetu. Sytuacja taka jest nienaturalna i może całkowicie zaburzyć ciągłość finansową gospodarstwa domowego.