KREDYT GOTÓWKOWY CZY POŻYCZKA?

Wstęp

Artykuł warto zacząć od rozróżnienia określeń takich jak “kredyt” i “pożyczka”, wiele osób używa ich naprzemiennie. Faktem jest, że oba te terminy dotyczą zobowiązania finansowego, nie mniej jednak używanie ich zamiennie w kontekście pojedynczego przypadku jest błędem. Wspomniane określenia różnią się na wielu płaszczyznach np. regulacji prawnych lub stron umowy.

Podmioty udzielające kredyty lub pożyczki

Z reguły kredyty udzielane są ze względów prawnych przeważnie przez banki, jednakże dopuszczalna jest możliwość uzyskania kredytu gotówkowego za pośrednictwem innej instytucji np. Społecznej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (artykuł 3). Dodatkowo, przepis zawarty w artykule 5 ustawy o prawie bankowym daje taką możliwość innym podmiotom, o ile spełniają określone wymogi. W przypadku tych “innych” podmiotów prawidłowym (ze względów prawnych) określeniem jest pożyczka. Przedsiębiorstwa pożyczkowe nie są objęte kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego oraz podlegają zapisom w ustawie o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku, które regulują zakres ich działalności.

Bank i “parabank” – podstawowe różnice

Jedną z różnic pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem pożyczkowym jest jednostka kontrolująca – bank podlega pod KNF, natomiast nad prawidłowym funkcjonowaniem firm pożyczkowych czuwa Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, jednak należy pamiętaj iż jego zakres możliwości jest ograniczony.

Kolejnym elementem wyróżniającym wspomniane instytucje są metody pozyskiwania funduszy. Funkcjonowanie banku opiera się na pośrednictwie pomiędzy podmiotami posiadającymi nadwyżkę a podmiotami, które potrzebują kapitału, mówiąc prościej – klienci chcący powierzyć bankowi swoje oszczędności oraz osoby korzystające z oferty kredytowej, taki mechanizm daje możliwość udzielenia długoterminowych kredytów konsumenckich, prowadzenia lokat lub funduszów inwestycyjnych. Funkcjonowanie przedsiębiorstw finansowych polega na nieco innej zasadzie – tzw. piramidzie finansowej. Najogólniej mówiąc polega ona na uzależnienia zysku osoby wyższego szczebla od ilości środków wpłaconych przez osoby, które znajdują się na niższym szczeblu.

Zaufanie do “parabanków” oraz ich weryfikacja

Z uwagi na fakt, iż firmy pożyczkowe podlegają bardziej liberalnym normom prawnym, nasze społeczeństwo darzy je mniejszym zaufaniem niż banki, które podlegają instytucji rządowej. Co więcej, wielu takich firm należy do tzw. szarej strefy równoległych systemów bankowych, która charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem. Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z oferty pożyczkowej parabanku, warto przeprowadzić pewne czynności pozwalające uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Potencjalny klient powinien bardzo dokładnie przejrzeć internet w poszukiwaniu informacji o danej jednostce. Warto wspomnieć, iż firma pożyczkowa zobowiązana jest do klarownego udostępniania informacji dotyczących ofert, co może stanowić bardzo ważną wskazówkę odnośnie wiarygodności danej firmy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.