Parametry lokat

Lokaty, pojawiają się w nowych wariantach, różniących się od siebie takimi parametrami, jak czas trwania, wysokość oprocentowania oraz także charakter lokaty, który może być stały lub zmienny. Warianty, jakie zostaną wybrane przez indywidualnego klienta banku, zależne są od tego, jak wiele chce on pozyskać korzyści finansowych i jak dużo w stanie jest on zaryzykować. W przypadku klientów, którzy zainteresowani są przede wszystkim odrobiną świętego spokoju, przy czym same korzyści majątkowe nie muszą być z ich punktu widzenia, aż tak duże, bardzo dobrze sprawdzi się lokata o oprocentowaniu stałym. Lokata bankowa, gdzie oprocentowanie jest stałe, to gwarancja zysku umiarkowanego i pewnego; taki zysk, nie będzie tak wysoki jak może się zdarzyć w przypadku lokaty bankowej o oprocentowaniu zmiennym, ale za to, charakteryzuje się dużo większym poziomem bezpieczeństwa.

Prawdą jest, że zarówno lokaty bankowe o oprocentowaniu zmiennym, jak i stałym są popularne i niosą ze sobą bardzo duży potencjał. To, który wariant wybrany zostanie przez konkretnego klienta banku, zależne jest od kilku, istotnych czynników. Pierwszym z takich czynników, jest wspomniana już gotowość podjęcia ryzyka przez klienta banku, by ewentualnie, na dłuższą metę zapewnić sobie większe zyski. Jeżeli klient gotów jest podjąć się ryzyka, musi także liczyć się z tym, że istnieje możliwość utraty pieniędzy, co jest drugą stroną medalu.

Długość lokaty, to kolejny czynnik, jaki wziąć należy pod uwagę, jeszcze przed zadecydowaniem, jaki wariant lokaty będzie odpowiedni. Kiedy lokata trwa tylko kilka miesięcy, a zatem: bardzo krótki okres czasu, możemy na dobrą sprawę większej różnicy w wysokości oprocentowania nawet nie odczuć. Tym samym, nie ma większego sensu ani celu w obieraniu lokaty zmiennej, gdy nie zdołamy prawdopodobnie nawet w pełni jej wykorzystać. Kiedy wybieramy lokatę na czas krótki, zdecydowanie rozsądniejszym wyjściem z sytuacji będzie wybór lokaty stałej, gdzie oprocentowanie pozostaje bez zmian przez cały czas obowiązywania umowy pomiędzy klienta, a bankiem. Jednocześnie, w przypadku czasu trwania lokaty już dłuższego, istnieje znacznie większa szansa na to, by uzyskać możliwość modyfikacji stopy procentowej lokaty w takim stopniu, który pozwolić mógłby na pozyskanie jak największej korzyści poprzez wzrost stopy procentowej.

Wzrost stopy procentowej lokaty bankowej, następuje stopniowo i zależny jest w największym stopniu od ustaleń banku. Bank zaś, ustala podobne wytyczne na podstawie stopy procentowej WIBOR. Mimo, że teoretycznie, dokonać można by wyboru pomiędzy lokatą zmienną, a stałą, regułą jest, że lokata o oprocentowaniu stałym, przynależna jest do lokat, których czas trwania jest stosunkowo krótki, obejmując z reguły zaledwie kilka tylko miesięcy. Analogicznie, lokata o oprocentowaniu zmiennym, wybierana jest dla wariantu lokaty o czasie trwania już znacznie dłuższym. Jako czas dłuższy trwania lokaty, uznać można nawet kilka lat.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.