Rodzaje oprocentowania lokat

Jak się okazuje oprocentowanie lokat nie jest wcale jednoznaczną kwestią, jak mogłoby się do wydawać. W branży finansowej czy też bankowej funkcjonuje kilka terminów związanych z oprocentowaniem, a także wiele haczyków i uproszczeń które są bardzo często przez nas nie zrozumiałe bądź też nieprawidłowo interpretowane. Oprocentowanie lokat związane jest z wysokością stóp procentowych banku centralnego.

Oprocentowanie stale i zmienne

Jak się okazuje jednym z podstawowych kryteriów którymi kierujemy się wybierając lokatę jest oczywiście jej oprocentowanie. Banki zaproponują nam dwie możliwości. Pierwsza z nich to lokata o stałym oprocentowaniu. Takie rozwiązanie może być polecone każdemu klientowi banku. Druga możliwość to depozyt charakteryzujący się zmienną stopą procentową to rozwiązanie skierowane jest raczej dla osób które lepiej orientują się na rynku finansowym.

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie stałe oznacza nic innego jak to, że oprocentowanie środków na rachunku bankowym nie zmieni się w okresie, na jaki została zawarta umowa z bankiem. W efekcie oznacza to, że klient jeszcze przed skorzystaniem z oferty depozytowej może co do grosza wyliczyć, ile odsetek zyska dzięki skorzystaniu z takiej lokaty. Lokaty ze stałym oprocentowaniem są jednym z nielicznych instrumentów finansowych, które pozwalają klientowi uzyskać pewny zysk, bez ponoszenia ryzyka. Oprocentowanie stałe będzie korzystnym wyborem, w sytuacji gdy przewidujemy, że stopy procentowe NBP spadną w najbliższej przyszłości lub gdy nie mamy pewności jak będą się one zachowywały w najbliższym czasie.

Oprocentowanie zmienne

Takie rozwiązanie jak sama nazwa wskazuje świadczy o tym, że bank może zmienić oprocentowanie depozytu w trakcie trwania umowy. Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim kont oszczędnościowych a także lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Rozwiązanie to będzie dla nas korzystne jeżeli przewidujemy że w najbliższym czasie stopy procentowe NBP zostaną podwyższone. Oprocentowanie lokat może zostać zmienione z kilku powodów, a mianowicie zmiany stóp procentowych NBP, zmiany stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym, zmiany poziomu rentowności bonów skarbowych, a także zmiany poziomu kształtowania się rezerw obowiązkowych, czy też zmiany składki płaconej przez bank na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.